3. Fotós Futam

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotós terepversenyt hirdet a III. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.
CÉL:
A Szegedi Fehértó őszi hangulatának, természeti szépségeinek, élővilágának, valamint az alföldi táj ökoturisztikai lehetőségeinek művészi megjelenítése és népszerűsítése. A Fotós Futam során, meghatározott napokon és helyszínen készült digitális fényképeket a zsűri a III. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában a verseny napján, nyilvános vetítésen értékeli.
FELTÉTELEK:
A pályázat nyilvános. Amatőr fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképezőgép típussal, digitálisan készített felvételekkel. Alapfeltétel, hogy a felvételek a III. Fehértavi Darvadozás idején, 2014. november 14-én, 14:00-tól 2014. november 15-én, 14:00-ig, a versenykiírásban térképen körülhatárolt helyszíneken készüljenek.
A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitalis módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása, engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.
A díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a versenyből!
NEVEZÉS:
A versenyen minden nevező kategóriánként maximum 3 képpel indulhat. Leadni az eredeti képről készített, minimum 5 MP méretű, JPEG (lehetőleg Adobe RGB) formátumú állományokat kell.
Fotók leadása: 2014. november 15. 15:00-ig a rendezvényközpontban, a Postakocsi Csárdában.
Nevezési díj: Pályázónként 1000.- Ft
A nevezési díjat a helyszínen, 2014.11.15-én, 14:00-15:00 között kell befizetni, a nevezett fotók leadásakor.
FONTOS! A Fotós Futamon részt venni szándékozóknak e-mailben előzetesen regisztrálniuk kell! A regisztrált résztvevők a helyszínre érkezésükkor, a Postakocsi Csárdában regisztrációs kártyát kapnak. A Fotós Futam terepi helyszínére csak regisztrációs kártyával lehet belépni!
Regisztrációs adatok: -név, -születési dátum, személyi igazolvány (vagy diákigazolvány) száma.
Nevezés és regisztráció határideje: 2014. november 09. vasárnap 24:00
Eddig az időpontig a regisztrációnak e-mailen be kell érkezni!
Regisztrációs cím: darvadozas@knp.hu
A beküldött képek szerzői joga a pályázóé. A pályázó a kép beadásával "kijelenti", hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép közzétételéhez a III. Fehértavi Darvadozás kapcsán. Ugyanakkor a szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.

KATEGÓRIÁK:
TÁJKÉP A Fehértó és környékének őszi hangulatát megjelenítő alkotások;
ÁLLATOK A Fotós Futam során megtalált, becserkészett, vadon élő állatok;
MAKRÓ Témamegkötés nincs, a megjelenített dolog 10 cm-nél kisebb legyen;
DARVADOZÁS A Fehértavi Darvadozás hangulatának, eseményeinek, résztvevőinek megjelenítése. Ebben a kategóriában mindazon felvételeket várjuk, amelyek a III. Fehértavi Darvadozás bármely, meghirdetett programján (kisvonatozás, gyűrűzési bemutató, kerékpártúra, darules, stb.) való résztvételkor készültek. Értelemszerűen ebben a kategóriában a térképen lehatárolt területen kívül készült fotók is nevezhetőek. Ebben a kategóriában külön jutalmazzuk az olyan felvételeket, amelyeken – vonulás-kutatási szempontból értékelhető módon - színes gyűrűs madár látható.
KORCSOPORTOK:
Kategóriánként és fényképezőgép-típusonként (tükörreflexes és kompakt) külön értékelünk két korcsoportot:
-ifjusági 18 évesnél fiatalabb versenyzők;
-felnőtt 18 év felettiek.
ZSŰRIZÉS:
A Fotós Futamra nevezett fényképeket a zsűri a III. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában, november 15-én, szombaton 19:00-tól kezdődő nyilvános vetítésen értékeli.
Értékelnek: Barkóczi Csaba természetfotós NaturArt
Széll Antal természetvédelmi területfelügyelő KMNPI
Vajda Zoltán természetfotós, ökológus KNPI
Gilly Zsolt osztályvezető, környezeti nevelő KNPI
Minden zsűritag sorrendet állit fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.
DÍJAZÁS:
Kategóriánként, géptípusonként és korcsoportonként az első három helyezett részére oklevél, valamint a szervezők által felajánlott tárgyjutalmak. A III. Fotós Futam fő támogatója, a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány felajánlásaként a győztesek pénzjutalomban is részesülnek. Csak azokat a csoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevező indult. Kevesebb nevező esetén a csoportok összevonásra kerülnek.
TEREPI SZABÁLYOK:
1. A Fotós Futamra a mellékelt térképvázlaton körülhatárolt területen (versenyterület) belül készült felvételekkel lehet nevezni. Olyan kép is nevezhető, amelynek tárgya a határvonalon kívül esik, ha a fotós a felvétel készítésekor a határvonalon belül tartózkodott. (Kivétel a „Darvadozás” kategória, amelyre a III. Fehértavi Darvadozás bármely meghirdetett programján készült fotó nevezhető.)
2. A szabályszerűen nevezett résztvevők 2014. november 14-én, 13:30-tól a rendezvényközpontban (Postakocsi Csárda) regisztrációs kártyát kapnak, amelyet a terepen maguknál kell tartani. Ezzel igazolják magukat a Szegedfish Kft. halőrei, ill. a KNPI rendezvényt biztosító természetvédelmi őrei előtt.
3. A Fotós Futamra nevezett résztvevők a versenyterületen 2014. november 14-én, 14:00-tól november 15-én 14:00-ig egyénileg tartózkodhatnak, és kizárólag gyalogosan közlekedhetnek. Személygépkocsik számára javasolt parkolóhelyek: Sándorfalva, Szegedi utca vége, valamint a halgazdaság Sándorfalvi Üzemegysége („Halászházak”) - mindkettő a térképen jelezve.
4. A halastavak területén a halgazdaság üzemi létesítményeihez nyúlni, a lecsapolt tómedrekbe bemenni tilos. Közlekedni csak az utakon, gátakon lehet. Az övcsatornán átkelni csak a térképen jelzett hidakon lehet. A térképen jelzett, riasztóval felszerelt anyahalas tómedrek megközelítése tilos!
5. Tilos a növényzet és az állatvilág bárminemű károsítása, zavarása.
6. A Fotós Futam minden résztvevőjének közös érdeke, hogy egymás zavarását, akadályozását elkerüljék.
7. A szabályok betartását a szervezők a helyszínen folyamatosan ellenőrzik.
8. Eltévedés, baleset, fokozottan védett élőlény károsításának észlelése esetén értesítendő:
-Bakacsi Gábor természetvédelmi őr (Tel.:30/488-4537), vagy
-Pataki Zsolt természetvédelmi őr (Tel.:30/435-4025), vagy
-Puskás József természetvédelmi őr (Tel.:30/488-4548)
9. A Fotós Futam versenyterületét 2014. november 15-én, 14:00-ig el kell hagyni.© 2011 All rights reserved BPH.